Metamorphosis

Tervetuloa mukaan maksuttomiin Metamorphosis -sessioihin, joissa yhdistetään katutaiteen eri muotoja. Varsinaisina tekemisen tapoina ovat katutanssi ja graffiti – osallistua voit molempiin.
Welcome to participate in Metamorphosis sessions which combines street artforms. The methods of action are streetdance and graffiti – You can take part in for both of them. It’s free of charge.
Opettajina toimivat Juha Mytkäniemi (Graffiti) ja Matti Martiskainen (Katutanssi). Graffiti -sessioissa opetellaan graffitin perusteita monipuolisesti, ja pääset myös näkemään oman kädenjälkesi. Tutustutaan tekemisen tapoihin, kuten tagiin ja piissiin, sekä välineisiin, kuten kynän, tussin ja spraymaalin käyttöön. Katutanssi -sessiot tarjoavat monipuolista perustekniikkaa Rocking, Breaking, Locking ja Popping tansseista, joita yhdistellään erilaisiksi koreografioiksi yhdessä ja erikseen. Tehdään erilaisia harjoituksia, ja käytetään mielikuvitusta. Myös rinki ja battle tulevat tutuiksi.
Metamorphosis Katutanssi ja Graffiti -sessiot nuorisokeskus Mondella
Metamorphosis Streetdance and Graffiti -sessions at youth center Monde
 
”AROUND THIS TIME YOUNG DANCERS WOULD HIT THE PARTIES THAT KOOL HERC WAS PLAYING AT AND THE MUSIC THAT HERC PLAYED INSPIRED THESE YOUNG CATS TO DO MOVES THAT WOULD LAY THE FOUNDATION FOR HIP HOP DANCE.
– Mr. Wiggles


MILLOIN? / WHEN?
Perjantaisin klo 16-18 /
Fridays at 4-6pm
Sunnuntaisin klo 12-14 /
Sundays at 12-2pm

Syyskausi / Autum season: 3.11.-17.12.2017

Ilmoittaudu ilmaisiin Sessioihin! / Sign In To The free Sessions!

  GraffitiKatutanssi/Streetdance


  MISSÄ? / WHERE?
  Osoite / Address: Nuorisokeskus Monde / Pohjolankatu 6, 96100 Rovaniemi
   

  Katutanssi / Streetdance
  Soolona, duona & ryhmässä.
  Koreografioita & Freestyleä.
  Hip hop, Rocking, Breaking,
  Popping & Locking tekniikoita.
  Tanssia vapaassa tilassa,
  ringissä & battlessa..

  _______

  Solo, duo & group.
  Choreographies & Freestyling.
  Hip hop, Rocking, Breaking,
  Popping & Locking techniques.
  Dancing in free space, cypher & battle..
   


  Musiikin virtaa, reagointia,
  kommunikaatiota, ilmaisua,
  sielua, yhteyttä..

  _______

  Flow, music, reaction,
  communication, expression,
  soul, unity..

  *******

  Graffiti
  Yksin & ryhmässä.
  Kynällä, tussilla & spraylla.
  Tageja & piissejä.
  Katukuvataide -tekniikoita..

  _______

  Solo & group.
  Pencil, marker & spray.
  Tags & pieces
  Street-visual art techniques..
   


  Värien virtaa, uppoutumista,
  kommunikaatiota, ilmaisua,
  sielua, yhteyttä..

  _______

  Flow, colors, immersion,
  communication, expression,
  soul, unity..


  Toiminta on osa  TaideVaihde-hanketta yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan, Lapin taiteilijaseuran, ja Monitaideyhdistys Pisteen kanssa. Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

   
  Linkki Metamorphosis -projektin julkaisuun:
  Martiskainen, Matti 2019. Metamorphosis -menetelmä – Kaksisuuntaista kotoutumista katutanssiringissä sosiaalityön keinoin

  Hankkeen ansiot:
  Taidevaihde sai vuoden 2017 myötätuulta kuvataiteesta -kunniakirjan

  Lapin kansa:
  Lapin yli­opis­to ke­hit­tää maa­han­muut­ta­jien ko­tou­tu­mis­ta taiteen keinoin

  Muita julkaisuja TaideVaihde -hankkeesta:
  Ahlsberg, Venni 2018. Näkymättöminä esitetyt kohtaamiset : kertomuksia kohtaamisen tilasta taideperustaisessa toiminnassa
  Douramou, Kalamoira 2018. Embrace multiculturalism through arts-based workshops: Qualitative evaluation using visual representations.
  Hietaniemi, Henriikka 2018. Future Reflections – taideperustainen toimintatutkimus nuorten kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämisestä videotaidetyöpajassa
  Hiltunen, Mirja; Huhmarniemi, Maria; Laitinen, Merja & Mikkonen, Enni 2018. Taidevaihde : kaksisuuntaista kotoutumista taiteen ja sosiaalityön keinoin
  Hiltunen, Mirja 2018. Taidevaihde – aikalaistaiteen toimintatapoja soveltamassa
  Hintsala, Anni 2017. OMA TILA – Osallistuvan suunnittelun menetelmät nuorten kaksisuuntaisessa kotouttamisessa
  Jokiaho, Josefiina & Penttilä, Verna 2018. Kotouttaminen ja katutaide kuvataidekasvattajien ja taiteilijoiden yhteistyön kehityskenttänä
  Kinnunen, Timo 2017. Kaksisuuntaista kotoutumista monialaisesti – Toimintatutkimus kulttuurienvälisen osaamisen edistämisestä yläkoulussa kuvataidekasvatuksen keinoin
  Lindeblad, Sisi & Saali, Maija 2019. ”Lisää muraaleja, kiitos” : muraalimaalaukset ja yhteisön koettu hyvinvointi
  Mikkonen, Enni 2018. Taidemenetelmät sosiaalityössä: näkökulmia kotoutumisprosessiin ja kulttuurisen toiseuttamisen haastamiseen
  Pietilä, Paula 2018. Kylmä talvi : nuorten kaksisuuntaisen kotoutumisen tukeminen Taidevaihde-hankkeen varjoteatterityöpajoissa