Epäpyhät Jamit

EPÄPYHÄT JAMIT tulee toista kertaa vuonna 2021. Kyseessä on avoin rentomielinen yhteinen jamisessio kaikille katutanssin harrastajille. Luvassa on vapaata tanssia ja ringittelyä halloween tunnelmallisessa tilassa. Jameissa pääset mukaan nauttimaan katukulttuurista!
Musiikista jamien ja workshopin aikana huolehtivat monipuolinen deejii taitaja K-Machine sekä Rovaniemen oma kulttuurimestari Matka.
Jamit ja workshop sopivat kaikille tanssijoille. Tuu mukaan jamittelemaan, oppimaan uutta sekä nauttimaan tanssista ja yhdessä tekemisestä!
MY BODY IN THE CENTRE -WORKSHOP antaa erilaisia työkaluja, mistä lähteä liikkeelle oman sisäsyntyisen tanssillisuuden rakentamisessa. Oivallusten tukena tullaan käyttämään omaa kokemusperäämme housen & breakin liikekielestä, jonka kautta pyrimme antamaan kokemuksia jakamisen ja sosiaalisen tanssin kulttuuriin. 1,5-2 tunnin mittaisella työpajalla annetaan eväitä hyödyntää kehoaan ja hengitystä kokonaisvaltaisemmin, jonka jälkeen vapautetaan kehomme yhteiseen tanssiin jamien muodossa workshopin lopuksi. Tanssitaustamme liikekieltä ja menetelmiä yhdistetään orgaaniseen liikkeeseen ja ilmaisuun.
Oman liikekielen kautta tutkitaan, miten pystyy rakentamaan liikkeistä yhdistelmiä, jotka kertovat tarinaa ja sinun omaa sielunmaisemaasi. Tutkimme myös miten liikekieltä voi hyödyntää puheen sijasta tunteiden ja ajatusten ilmaisemisessa. Workshopin tarkoitus on antaa tässä suorituskeskeisessä maailmassa hetki aikaa itselle ja omalle luontaiselle liikkeelle, antaa rakkautta itselle sekä muille sekä löytää tapoja luoda liikettä luontaisesti ilman suorituspaineita. Musiikkina käytetään house ja funk-musiikin lisäksi monia muitakin musiikkigenrejä kuin omaa kehoa ja hiljaisuuttakin.
PAIKKA
Epäpyhät jamit ja My Body In The Centre -Workshop pidetään 29.10. keskuskentän MuLi -salissa, Poromiehentie 4, 96100 Rovaniemi.
AIKATAULU
Workshop klo. 17.00-19.00
Epäpyhät jamit klo. 19.00-22.00
OSALLISTUMISMAKSU
Workshopin hinta 20€ / 2h
Epäpyhät jamit: Vapaa pääsy

Workshop ilmoittautumiset ovat auki verkkokaupassa: https://holvi.com/…/produ…/d13b399398c290a358e82ccf2024f66c/


Jani Salonen ja Johanna Hurme saapuvat pitämään My Body in the Centre -workshoppia Rovaniemelle 29.10.2021
Jani Salonen
Tanssi on ollut merkittävä osa elämääni kymmenvuotiaasta saakka. Breikin saralla olen vaikuttanut mm. Midpoint Rockers ja Flow Mo -tanssiryhmissä, jotka molemmat ovat menestyneet hyvin Suomessa ja maailmalla. Tanssin opetuksesta minulla on yli 15 vuoden kokemus.
Antoisimmaksi elementiksi tanssissa ja kaikessa luovassa ilmaisussa olen aina kokenut kohdan, jossa lajille tai tyylilajille ominaiset normit ja odotukset ylitetään ja saavutetaan vapaa, ennalta tuntematon ilmaisun alue. Tuolle alueelle päästessämme vapaudumme puhtaan luovuuden piiriin, jossa koemme suurinta tekemisen iloa ja välitämme sitä parhaiten myös muille.
Vanhemmalla iällä olen erityisesti kiinnostunut vapaasta liikkeestä, joka ilmentyy jokaisessa kehossa täysin yksilöllisellä tavalla. Kokemukseni on, että tunnistaessamme näitä luontaisia luovuuden tiloja ja erityisesti oppiessamme luottamaan tuohon tilaan, avaamme merkittävällä tavalla uniikin ilmaisun lisäksi myös henkisen voimaantumisen ja eheytymisen mahdollisuutta.
Varhaalla aikuisiällä kokemani masentuneisuus ja elämänhaasteet pakottivat minua etsimään ymmärrystä perimmäiselle onnettomuudelle ja tyytymättömyydelle, jonka huomasin varjostavan jokaisen ihmisen elämää jollain tasolla. Syvällisen itsetutkiskelun myötä aloin ymmärtämään paremmin elämän ydinrakenteita ja erityisesti tietoisuutemme ensisijaisuutta kaiken koetun keskiönä ja ainoana vapauttavana tekijänä kokemuksemme sisällöstä riippumatta. Tätä ymmärrystä pyrin parhaani mukaan hyödyntämään myös tanssia ja liikeilmaisua ohjatessani.
Johanna Hurme aka Dj Hi7eHi7e
Olen nuorena hukkunut tanssin maailmaan house-musiikin kautta, joka vei minut matkoille varastohalleista ja klubeista toiseen 1990-luvun loppupuolella.
Tanssitunneilla aloitin käymään aikuisiällä, yli viisitoista vuotta sitten. Rakastuin lajien takana olevaan sosiaaliseen kulttuuriin ja yhteisöllisyyteen, sekä lajien kautta pääsevään itseilmaisuun. Vuosien myötä miellyin syvemmin rumpujen rytmiikkaan ja keskityin house tanssilajiin sekä tansanialaiseen perinnetanssiin ja japanilaiseen Butoh-tanssilajiin Sisälläni oli kuitenkin aina levottomuutta ja ymmärtämättömyyttä tunteita kohtaan, jotka aiheutuivat liikkumisestani.
Kaipasin syvempää ymmärrystä ja tietoa kiintymyksestäni tanssiin. Tanssi- ja liiketerapia sekä tanssipedagogiikan -opintojen myötä tutustuin autenttiseen liikkeeseen ja moniin erilaisiin menetelmiin, jotka syvensivät vapaan ilmaisun muotoa katutanssin parissa ja palasin takaisin maailmaan, jonka olin oppinut varastohalleissa tanssiessani.
Kehitin My Body in the Centre -konseptin tanssi- ja liiketerapian lopputyönä katutanssilajien tanssijoille. Konsepti jalostuu ja saa muotoa sen mukaan, missä sitä ohjaan ja kenen kanssa. Näitä menetelmiä ja oppeja hyödyntäen pyrin antamaan valmiuksia ihmisille oman liikekielen ilmaisuun ja esittämiseen sosiaalisen tanssin kentällä ringeissä ja klubeilla, sekä lavoilla.

Epäpyhät Jamit järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2020. Mestoilla oli karmiva kattaus, ja musiikista piti huolen paikallisen osaamisen lisäksi vieraileva Dj, Jyväskylän lahja maailmalle: ”Hi7eHi7e”. Tapahtuma järjestettiin 30.10.2020 klo 18-21. Paikalle otettiin vain rajoitettu määrä osallistujia (ensimmäiset 20hlöä).